Case - Nationale Politie
Leiders die leren door elkaar te ondersteunen

Over Nationale Politie

De politie is met ruim zestigduizend medewerkers de grootste werkgever van Nederland. Sinds 2013 is de structuur van 25 autonome regionale korpsen veranderd in één organisatie waarin teamchefs leiding geven aan teams van 75 tot 200 mensen.
Voorbeeld van de mijlpalen binnen het programma.
Van de politiesessies hebben we niet heel veel beeldmateriaal i.v.m. gevoelige informatie.

De vraag

Deze teamchefs hebben de uitdaging om de missie van de Politie in een continu veranderende wereld naar de praktijk te vertalen. Hoe kunnen we de teamchefs ondersteunen met veranderkundige kennis en competenties, om te zorgen dat zij optimaal kunnen functioneren in een omgeving die hoge eisen stelt en continu verandert?
“De teamchefs pakten de leergang met beide handen aan. Ze konden nieuwe inzichten en skills meteen omzetten in concrete acties. Niet alleen zijzelf zetten stappen, maar ook hun teams.”
Franc Haverkort
Collaboration Designer & Partner

Het antwoord

Samen met de Politieacademie ontwikkelde GroupMapping een leergang. Hierin werken teamchefs groepsgewijs aan hun ontwikkeling als leider, aan hun vaardigheden om verandering te structureren en aan hun vermogen om hun teams en hun stakeholders te mobiliseren en te activeren.
De leergang steunt op drie pijlers: samen leren, werken vanuit je eigen praktijk en individuele coaching op maat. Zo maken we gebruik van de kracht van peer learning en het bouwen van communities — de deelnemers vormen hechte groepen. Er wordt gewerkt aan een actueel veranderkundig probleem, zodat er minimale extra belasting is. Individuele coaching met aandacht voor leiderschap zorgt voor persoonlijke groei van de deelnemers.
“De leergang Verandermanagement voelt als een cadeautje aan mezelf en aan het team.”
Deelnemer leergang verandermanagement
Nationale Politie

Scherper, sneller, slimmer:
dat wil ik ook!