Case - Amphia
Samen met 4500 medewerkers de nieuwe strategie bouwen

Over Amphia

Het Amphia ziekenhuis een groot opleidingsziekenhuis in Breda, waar ongeveer 5000 mensen werken aan de best passende medische en verpleegkundige zorg voor de bevolking om zich heen. De organisatie heeft door het strategieproces eens heel anders aan te pakken de organisatie aangezet samen te werken aan de toekomst van Amphia.
Een cartoon die gemaakt is tijdens de strategiedagen.
Een tijdlijn van het strategisch proces wat gecommuniceerd werd naar alle Amphianen.
Ontvangst van alle Amphianen op een blauwe loper tijdens de aftrap van de strategieperiode. We deelden kaartjes met pins uit voor op hun keycord.

De vraag

Hoe kunnen we als ziekenhuis het strategieproces zo vormgeven dat iedereen in Amphia zich betrokken voelt bij het proces. En hoe kunnen we ons voorbereiden op een toekomst waarin de zorgvraag toeneemt en de arbeidsmarkt steeds krapper wordt, maar de technologische mogelijkheden steeds uitgebreider?
“Het was indrukwekkend om te zien dat iedereen met elkaar samenwerkte om tot een nieuwe strategie te komen, het maakte hierbij niets uit welke leeftijd, functie, ervaring of rol had.”
Alwin
Collaboration Designer

Het antwoord

Ter voorbereiding hebben we een sessie met de bestuursraad gehad, waarin we de contouren op inhoud en proces hebben vastgezet voor het strategische proces. Hierna zijn themaleiders aan de slag gegaan om input te verzamelen. Een van de manieren waarop we dat hebben gedaan is dat in alle teams het strategische gesprek met hun leidinggevende is gevoerd. Dit heeft voor 650 gesprekken gezorgd.
De output hiervan en van de themaleiders hebben we in een strategietweedaagse aan een groep van 200 mensen, een dwarsdoorsnede van hun ziekenhuis, voorgelegd. Hierna hadden we 80% van de strategie staan. Deze is vervolgens gevalideerd met medewerkers en stakeholders. En daarna heeft de bestuursraad de strategie vastgezet. Tot slot hebben we een strategische workshop gebouwd, waarmee teams het gesprek over de nieuwe strategie konden voeren en vertalen naar hun eigen situatie. Zo werd de strategie levend voor de hele organisatie.
“Het proces naar een nieuwe strategie, was zo mogelijk nog belangrijker dan de uiteindelijke strategie zelf. De samenwerking en de aandacht voor elkaar die door dit proces ontstond, werkte heel inspirerend en vormt een voorbeeld van hoe we het voortaan willen doen”
Mark – Secretaris Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen | Manager Kenniskern Communicatie en Marketing bij Amphia
Amphia

Scherper, sneller, slimmer:
dat wil ik ook!