Call us Email us
Logo image item Learning & <br>Development

Learning &
Development

Growing together

Organisaties die in staat zijn goed samen te werken – zowel binnen de eigen organisatie als met andere organisaties - behalen betere resultaten en hebben een prettigere werkomgeving. Goede samenwerking gaat echter niet per se vanzelf. Leiders, teams en vaardigheden waarmee je samenwerking vorm kan geven, spelen hierbij een belangrijke rol. 

Wij ontwerpen leerprogramma’s en interventies rondom samenwerking samen met jou. Jij brengt de context van de organisatie mee en wij onze expertise op leiderschapsontwikkeling, samenwerking en leerprocessen. Samen bouwen we een curriculum dat bijdraagt aan de doelstellingen van je organisatie en de behoeftes van je medewerkers.

Ontdek hier wat onze expertise is op het gebied van leren en ontwikkelen. Staat jouw behoefte er niet tussen, of heb je vragen die je ons graag wilt stellen? Neem gerust contact op met Franc of Geert Willem

        

Leadership Development

Leadership Development

Stel jouw leiders in staat jullie strategie effectief te implementeren. We ontwerpen onze leiderschapsprogramma’s samen met jou. Jouw context samen met onze expertise. De expertise op leiderschapsontwikkeling, samenwerking en leerprocessen. Samen bouwen we een curriculum dat bijdraagt aan de doelstellingen van je organisatie en de behoeftes van je medewerkers.

Onze uitganspunten:

Je leert samen met anderen. Mensen leren van elkaar minstens zoveel als van ons. Bovendien bouw je hiermee aan een intern netwerk.
Je leert in de context van je eigen dagelijkse werkrealiteit. Je ervaart onmiddellijk meerwaarde, het komt minder ‘bovenop je werk’ en de verankering is vele malen groter.
Het leren wordt gestut met individuele coaching. Naast samen leren heeft iedereen ook een eigen leerproces.

 

“Een goed georganiseerd, uniek proces en deskundige facilitators. Een verademing vergeleken met veel traditionele trainingen!”

 

Team Development

Team Development

Optimaliseer de groei en effectiviteit van je team om de doelstellingen van je organisatie te behalen. In co-creatie ontwikkelen we verschillende teamontwikkelingsprocessen die precies aansluiten op de behoefte van jouw team. Zowel voor de organisatie, het team zelf als voor de individuen die er deel van uit maken.

Elk traject bestaat uit de volgende vijf stappen, waarbij co-creatie een cruciaal ingrediënt is:

Definiëren van de hulpvraag en onderliggende behoeften.
Diepere diagnose van de huidige situatie (wat is er aan de hand?).
Vormgeven van de gedetailleerde aanpak/interventie.
Cycli van uitvoeren, evalueren en indien nodig aanpassen.
Afronden aanpak en ondersteuning waar nodig om het team of de individu de ontwikkeling te laten bestendigen.

 

“Professionaliteit, voorbereiding, zorgvuldigheid. Het feit dat het anders is ook, er zit een stuk creativiteit in die wij nodig hebben en die wij intern niet kunnen leveren”

 

Personal Development

Personal Development

Geef je mensen de vaardigheden om effectieve samenwerking te ontwerpen en faciliteren. We bepalen samen met jou welke vaardigheden het meeste waarde toevoegen aan je organisatie en de teams. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vaardigheden op het gebied van samenwerking over organisatiegrenzen heen, kritisch en autonoom denken en creatief problemen oplossen. 

Samen werken we een aanpak uit om die vaardigheden over te brengen op je mensen. Gebaseerd op wat je mensen nodig hebben én de beoogde waarde voor de organisatie. Samen met anderen leren is het uitgangspunt. Of het nu een eenmalige leerervaring wordt, of een leertraject met ondersteunende individuele coaching.

In onze leertrajecten werken we altijd op een manier die meteen de koppeling naar de dagelijkse realiteit van je medewerkers maakt. Hierdoor is de kennisoverdracht vele malen effectiever!

 

“Inspirerend en precies wat ik nodig had. Geen theoretische verhandelingen, maar praktische en mensgerichte aanknopingspunten”

 

Cases


Background image case Politie leiderschapsontwikkeling
Leiderschapsontwikkeling

Stel ons een vraag!