Call us Email us
Logo image item Inclusive Strategy

Inclusive Strategy

Shaping tomorrow together

De enige manier om een succesvolle strategie te ontwikkelen en te realiseren is door mensen vanuit de hele organisatie hierbij te betrekken. De kennis, kunde en het draagvlak is immers door de hele organisatie verspreid. Samen met jou ontwikkelen we een strategie die duidelijk richting geeft en begrepen wordt door iedereen: zowel in het hoofd als in het hart. Zodoende geven we samen de toekomst van jouw organisatie vorm en maken we het concreet. Dat is waar we goed in zijn.

Je leest hier onder meer over de Strategy Journey, de Strategy Box en de Strategy Booster. Wil je weten of wij jou kunnen helpen met jouw strategievraagstuk? Stuur een bericht naar Tommes of Willem en je weet het binnen no-time!

Strategy Journey

Strategy Journey

We ontwerpen samen met jullie een strategisch ritme waarin we werken aan het vormgeven van de inclusieve strategie. Dit doen we omdat de tijden waarin je een meerjarenplan kan maken en dit vervolgens precies zo kan uitvoeren voorbij zijn. De wereld verandert snel en nieuwe inzichten en informatie dienen zich continue aan. Dit vraagt om een andere manier van het ontwikkelen van strategie; het vraagt om meer flexibiliteit en regelmatige validatie en eventuele aanpassing van de ingezette koers. Voor een gedragen en snelle implementatie is het cruciaal dat iedereen in de organisatie de strategie begrijpt.

Dit doen we idealiter met een dwarsdoorsnede van de organisatie, dus het strategische, het tactische en het operationele niveau. Hiermee activeren én mobiliseren we je mensen zodat het draagvlak en de kans op succes stijgt.
Strategie is nooit ‘af’; gedurende de reis valideren we de richting op gezette tijden, om flexibel genoeg te blijven in een snel veranderende wereld.  Daarbij is jullie behoefte en strategische cyclus altijd het uitgangspunt.

Bij het vormgeven van de strategie en de activatie van jullie medewerkers, werken we altijd vanuit onze uitgangspunten:

  • 80%: we werken naar een 80% strategie die we vervolgens regelmatig valideren en bijstellen. Een strategie is nooit af.
  • Framed freedom: binnen duidelijk gestelde kaders gaan we uit van de professionaliteit en de creativiteit van medewerkers – zo ontstaat er ruimte om eigenaarschap te nemen en voelen.
  • Group Genius: de antwoorden zitten al in de groep. Wij zorgen ervoor dat de juiste mensen met de juiste inhoud,  in de juiste omgeving, op precies het goede moment samenkomen zodat de antwoorden ook naar boven komen.

 

"De ambitie was om een strategie te ontwikkelen die niet na een maand weer in de kast verdwijnt. We hebben samen met jullie een manier bedacht om alle 2.000 medewerkers actief te betrekken bij het proces. En dat heeft ervoor gezorgd dat het niet alleen bij een strategiedocument gebleven is, maar dat het een levende strategie is geworden die door iedereen gedragen wordt." - Arcadis

Strategy Box

Strategy Box

De Strategy Box is een op maat gemaakte box met content en opdrachten die worden doorleefd door jou en jullie teams. Er zijn allerlei manieren te bedenken om de mensen in je organisatie kennis te laten maken met de nieuwe strategie. Vaak wordt de nieuwe strategie vanuit het management gecommuniceerd door middel van een powerpoint-presentatie of een strategiedag.

Kan het ook anders? Hoe laat je je mensen de strategie doorleven? Zodat ze écht begrijpen wat de nieuwe richting voor de afdeling, het team én voor henzelf betekent? Hoe laat je ze hier ook zelf invulling aan geven? En hoe doe je dit ook nog eens op een creatieve, speelse manier?

Maak kennis met de Strategy Box: Een op maat gemaakte box met opdrachten die worden gefaciliteerd en uitgevoerd door jullie teams. De Strategy Box zorgt voor energie en betrokkenheid, is afgestemd op jullie strategische cyclus en geeft iedereen in de organisatie – tot op individueel niveau – de kans om bij te dragen aan het realiseren van strategie. 

 

“Een organisatie activeren in een strategieverandering, dat kan per definitie niet top down maar moet bottom up. Jullie hebben ons een tool gegeven om dat te doen, die hebben jullie samen met ons doorontwikkeld. De flexibiliteit die jullie daarin getoond hebben is heel groot, maar jullie zijn niet afgeweken van het doel.” - Dura Vermeer

 

Strategy Booster

Strategy Booster

Middels een één- of meerdaagse sessie geven we gezamenlijk een kickstart aan (een onderdeel van) jullie strategievorming. Zo kom je snel uit de startblokken met het vormgeven van strategie, of juist om met een groep mensen de laatste puntjes op de i te zetten.

Afhankelijk van wat je wil bereiken, ontwerpen we samen met jou een sessie waarin zowel grote inhoudelijke stappen worden gezet, als eigenaarschap wordt genomen.

De Strategy Booster zet je in op het moment dat je inhoud, inspiratie en energie wilt laten samenkomen om richting te geven aan de volgende stap. 

 

“Wat jullie heel goed doen is heel effectief met een echt grote groep daadwerkelijk komen tot tastbare resultaten, binnen een middag of dag.” - Dura Vermeer

 

Cases


Background image case BNG Strategie activatie en mobilisatie
Strategie activatie en mobilisatie
Background image case Dura Vermeer strategie activatie: Waarmakers!
Strategie activatie
Background image case Erasmus MC Koers 23
Strategie ontwikkeling
Background image case Excellente Warme Professionele Betaalbare Zorg bij Nieuw Unicum
Strategie ontwikkeling
Background image case Versnelde uitvoering van strategie
Versnelde uitvoering van de strategie
Background image case TRANSFORMATION AT A FINANCIAL SERVICES COMPANY
Background image case BRING THE NEW BRAND TO THE HEARTS AND MINDS OF THE DSM EMPLOYEES

Stel ons een vraag!