Call us Email us
Logo image item Change & Implementation

Change & Implementation

Making it work together

De sleutel tot succesvolle programma's en projecten is draagvlak bij de juiste mensen. Daarom betrekken we juist die mensen die worden geraakt door de verandering. Samen met onze klanten steken we de handen uit de mouwen en zorgen we voor een versnelde implementatie en een gedragen verandering.

Deze aanpakken om je verander- of implementatieproject te ondersteunen kunnen los van elkaar of in combinatie worden toegepast. Dat is natuurlijk afhankelijk van jouw behoefte. Daphne en Tom staan klaar om je te helpen, neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek. 

 

Program Design

Program Design

Wij ondersteunen bij het ontwerpen van een aanpak waarbij de juiste mensen op de juiste momenten worden betrokken.

Want stel je voor: jullie staan aan de start van een nieuw project of programma, waarmee een verandering wordt geïmplementeerd. Aan zin en energie om dit project tot een succes te brengen is geen tekort.

Het betrekken van de mensen die worden geraakt door de verandering is de sleutel tot succes. Terwijl juist dit element vaak over het hoofd wordt gezien, of ondersneeuwt op het moment dat de (tijds)druk oploopt. Tijdens de uitvoering zorgen wij voor continue focus op betrokkenheid, draagvlak en mobilisatie. Dit zorgt ervoor dat de verandering beter en sneller wordt geïmplementeerd en de doelstellingen van het programma worden gerealiseerd.

 

“Met hulp van GroupMapping hebben wij samenwerking opgebouwd en in stand gehouden gedurende het hele traject. Jullie waren de smeerolie die ervoor zorgde dat de motor bleef lopen.” - AkzoNobel

Implementation Booster

Implementation Booster

Wij ‘boosten’ je project door doeners, denkers en beslissers juist samen te brengen wanneer het spannend wordt. Door hen actief te betrekken en écht te luisteren naar hun bijdrage ontstaat draagvlak voor het programma.

Elk programma of project kent momenten waarin alles samenkomt: er worden knopen doorgehakt en nieuwe manieren van werken geïntroduceerd. De stress kan in deze fase flink oplopen. Hierdoor worden beslissingen soms te snel of juist te langzaam genomen. Dit leidt tot frustratie, vertraging of verkeerde beslissingen.

Dat lijkt misschien op vertraging, maar niets is minder waar. Door op deze belangrijke momenten iedereen te betrekken voorkom je toekomstige discussies en kun je juist versnellen. Onze aanpak zorgt gemiddeld voor een 30% kortere doorlooptijd. En dan maken we het ook nog eens leuk!

 

“Ik was in de eerste instantie sceptisch over jullie aanpak en methode, maar die mening heb ik snel weer bijgesteld toen ik de concrete resultaten zag.” - Ruud Mol, BAM

Creative Communication

Creative Communication

Wij gaan samen met jou aan de slag om een creatieve communicatievorm te vinden die qua taal en vorm past bij je doelgroep.  Gebruik bij elke doelgroep een taal en vorm die bij hen aansluit. Creatieve communicatie kan een enorme bijdrage leveren aan het in beweging krijgen van je organisatie. Ontwerp creatieve en innovatie communicatievormen en zet in op diverse communicatiekanalen.

Door onze aanpak kunnen we complexe boodschappen op een heldere manier communiceren. Wij zijn in staat om belangrijke informatie door de hele organisatie te verspreiden en te laten aansluiten bij alle medewerkers. Zo zetten we samen mensen ‘aan’ om de verandering kracht bij te zetten.

 

“Het lijkt alsof jullie een complete creatieve afdeling hebben. Jullie hebben de professionele skills om iets heel gaafs te maken. Dat zijn skills die wij gewoon niet hebben.” - Ellen Lavrijssen, ING

Cases


Background image case BAM BUS
Implementatie urenregistratiesysteem
Background image case Adoptie Microsoft Office 365
Adoptie Microsoft Office 365
Background image case Een Corona-draaiboek voor  in de lade
Een draaiboek voor in de lade
Background image case Alignment Session Teaching Academy
Background image case Never Change A Winning Team
Background image case KICK OFF - INTERNATIONAL PURCHASING PROGRAM

Stel ons een vraag!