Call us Email us

Wist je dat we ook spelletjes ontwerpen?

Je kunt gamificeren tot je een ons weegt, maar als je niet nadenkt over inhoud, hoe het past in het grotere geheel en hoe het spel daaraan bijdraagt dan zal het bij een gimmick blijven. Steeds vaker helpen wij organisaties met het inzetten van spelelementen als hulpmiddel in verandering. Bijvoorbeeld voor het inzichtelijk maken van bedrijfsprocessen of het begrijpen van strategische prioriteiten.

Het gebruik van spelvormen heeft altijd al in onze aanpak gezeten. Maar vaker dan ooit krijgen we nu specifieke vragen van organisaties om ‘games’ te ontwikkelen. In algemene zin gaat het hen dan om het vergroten van betrokkenheid, spelenderwijs leren of ‘het eens anders doen’. Op voorhand worden dan suggesties gedaan; “escape-room achtig”, of “een bordspel maar dan anders”. Logisch, want dat zijn referentiekaders waaruit mensen denken. Wij nemen hen dan mee naar een ander denkniveau!

 

Voordat we de diepte in gaan op ‘de game’ diepen we eerst de context verder uit. Wat is het echte doel? Hoe past dit in wat er al loopt binnen de organisatie, aan veranderingen, initiatieven en programma’s? Hoe leggen we de haakjes naar het huidige – of gewenste gedrag, in de huidige – of gewenste – cultuur? En hoe klikt dit op de bovenliggende visie en strategie? Pas dan duiken we de diepte in!

 

Vanuit een viertal basis spelmechanismen gaan we aan de slag. We starten vanuit het doel van het spel en wat het de spelers biedt (utility). Spellen kunnen complexe problemen in een nieuw licht plaatsen, of aannames doorbreken.​ Deze doorbraken vinden plaats op inhoud of op hoe het spel helpt problemen op te lossen. Gebruikersgemak en de spelregels spelen hierin een cruciale rol (usability). De spelvorm moet ook een bepaalde mix van uitdaging, frustratie en beloning in zich hebben – en natuurlijk leuk zijn om samen te spelen (pleasurability). Je kunt een spel groots tijdens een event inzetten, klein per projectteam of juist online; in elke vorm is het essentieel dat spelers het spel willen spelen (desirability). Een spel is altijd zo ontworpen, dat alle zintuigen worden aangesproken en de nadruk wordt gelegd op het ervaren van.​ We onderzoeken daarom ook altijd de motivatie om het spel te spelen, en ontwerpen op basis daarvan. En we testen! Vaak meermalen, in diverse settings, met diverse groepen.

 

Oh, en waar we ook altijd specifiek aandacht aan besteden is de levensduur van het spel. Is het eenmalig te spelen of juist herhaaldelijk? In verschillende groepen, samenstellingen, of misschien zelfs met verschillende inhoud en vanuit verschillende perspectieven?

 

Bij het ontwerpen en toepassen van gamification in verandering komt meer kijken dan alleen de spelvorm zelf. Een escape room kan echt heel leuk zijn en wordt pas echt effectief als het toegesneden is op de context, doelstellingen, doelgroepen en beweging die moet worden gemaakt. En als het goed doordacht, vanuit de basis spelmechanismes is ontworpen, dan kan activatie en mobilisatie spelenderwijs worden versneld!

Ask us anything!