Call us Email us

Op expeditie!

Stel, je hebt als organisatie je strategieproces behoorlijk goed op orde. Je denkt ook al na over hoe je de lange termijn aan de ultrakorte termijn verbindt – en hebt daar echt iets voor gevonden dat werkt. Waardoor al je mensen én de lange termijn zien en voelen én de korte termijn beleven. Alles in verbinding. Da’s mooi toch? En wat nou als je ook nog eens buiten naar binnen kunt halen? Inzichten van je klanten, partners, andere partijen waarmee je samen speelt. Inzichten over vandaag, over dit jaar, over de komende jaren, over de lange termijn. Nog mooier! En als je daarnaast ook nog eens gebruik weet te maken van alle kennis en kunde die al voorhanden is, buiten – trendonderzoeken, analyses, overzichten, voorspellingen… Dan ben je er bijna, toch?

Stel, je hebt als organisatie je strategieproces behoorlijk goed op orde. Je denkt ook al na over hoe je de lange termijn aan de ultrakorte termijn verbindt – en hebt daar echt iets voor gevonden dat werkt. Waardoor al je mensen én de lange termijn zien en voelen én de korte termijn beleven. Alles in verbinding. Da’s mooi toch? En wat nou als je ook nog eens buiten naar binnen kunt halen? Inzichten van je klanten, partners, andere partijen waarmee je samen speelt. Inzichten over vandaag, over dit jaar, over de komende jaren, over de lange termijn. Nog mooier! En als je daarnaast ook nog eens gebruik weet te maken van alle kennis en kunde die al voorhanden is, buiten – trendonderzoeken, analyses, overzichten, voorspellingen… Dan ben je er bijna, toch?

 

Maar hoe dan? Een van onze klanten is in staat geweest dit allemaal te doen – en meer. Ze hebben al hun medewerkersweten te betrekken in het inschatten van de kans en de impact van de trends die op middellange termijn kunnen/zullen gaan spelen – en invloed hebben op hun klanten, hun bedoeling, hun bedrijfsvoering. Allemaal! Tegelijk, ook nog! Met een onlineproces, waarbij ze met elkaar in gesprek zijn gegaan – over alle rollen en functies heen. Vanuit die gesprekken hebben ze vastgesteld – en beargumenteerd – wat voor hen de meest belangrijke trends en ontwikkelingen zijn voor de komende jaren. Ze bespraken waarschijnlijkheid en impact, deelden met elkaar inzichten daarover en kwamen gezamenlijk tot nieuwe inzichten: de top 3, de grootste impact, de hoogste waarschijnlijkheid, van die dingen. En, niet mis te verstaan, als bijkomend voordeel, het feit dat iedere medewerker de blik naar buiten richtte en daar met elkaar het gesprek over hebben gehad.

 

Daarmee hebben ze hun “Trendradar” verder gevuld en tot leven gebracht. De uitkomsten zijn vervolgens weer in elk van de teams en afdelingen verder besproken en rollen vervolgens zo door naar de managers en de directie – die dus met goede inhoudelijke informatie samen bepalen of de koers nog steeds de koers is die ze moeten varen en of er kansen of bedreigingen naar voren zijn gekomen waarop gehandeld moet worden.

Dit is niet iets dat zij zo maar even een keer doen. Het is een terugkerend fenomeen: de Trend Expeditie. Streven is dit twee keer per jaar te doen. Daarbij leggen ze een harde link in de stroom van informatie die nodig is om de strategie op regelmatige basis (dus niet een keer in de drie jaar…) onder de loep te nemen en de doorvertaling van en naar vandaag-volgend jaar- de komende jaren-de verder toekomst te maken.

“En dat is behoorlijk uniek! Geen enkele andere organisatie boort op zo’n manier de enorme rijkheid aan kennis, kunde en inzichten in haar organisatie aan. De Trend Expeditie biedt ons de kans om inzichten uit te wisselen en beter te begrijpen wat er binnen én buiten gebeurt. Hiermee kunnen we ons als organisatie onderscheiden door echt van elkaar te leren, met elkaar samen te werken aan de uitdagingen van de toekomst en zo een grote maatschappelijke impact te maken.” 

Wij hebben de mazzel dat we ze al een aantal jaar in “het rollend maken” van hun strategie mogen ondersteunen…! Wil je meer weten? Stuur een berichtje naar Debbie Rouwenhorst! 

Ask us anything!