Call us Email us

Onboarden - hoe wij dat doen

De laatste weken hebben we weer een aantal hele leuke, slimme, creatieve en prettige nieuwe mensen in ons team mogen verwelkomen. De trouwe lezers van de GM Connects hebben meer over hen gelezen. Nou is het niet alleen voor hen leuk en spannend om bij GroupMapping aan de slag te gaan, dat is het ook voor GroupMapping zelf! Onze filosofie en methodologie is gebaseerd op heel veel verschillende methodes, technieken, aanpakken, structuren en wetenschappelijke onderbouwingen. Dat is niet iets wat één, twee, drie aan te leren is. Er is toelichting en uitleg nodig, maar ook veel zelf onderzoeken, voorbeelden uitpluizen, veel doen en ervaren en daarover reflecteren. We gebruiken onder andere een ‘aloude’ aanpak om in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk te leren en te ervaren – vrij vertaald een Leer Zoveel Als Je Kunt-aanpak, in een doordacht proces van een aantal dagen. Maar daar ben je er dan nog niet mee natuurlijk. Dus ons 30 dagen plan biedt daar aanvulling op.

 

In dit plan staan – over 30 dagen verdeeld, duh – de onderwerpen die wij belangrijk vinden , om dieper over bijgepraat te worden. Daaronder vallen onder ander de verschillende ‘proposities’ die we met onze klanten tot leven brengen, hoe we de projecten aanpakken, de rollen die we daarin vervullen, de ontwerpprincipes en de fundamentele modellen en structuren daaronder. Maar ook onze bedoeling en ambities als systeem, ons DNA en de achtergrond van onze waarden, onze taal en patronen, ons Mastery Model (een model gebaseerd op een leven lang leren met daarin de kennis en kunde conceptueel verwoord), hoe we onszelf organiseren en waarom – en natuurlijk hoe we werken en met welke systemen.

Elke week in die 30 dagen start met goed nadenken over wat je er die week ‘uit wilt halen’, elke week eindigt met diepgaande reflectie. En dit proces hoeft ‘een individu’ niet alleen te doorlopen – juist niet! Iedereen heeft een Guide – een gids die helpt in professionele en persoonlijke ontwikkeling – en elk van de onderwerpen uit het 30 dagen plan wordt met minimaal één van de al-wat-oudere-teamleden besproken en samen onderzocht. En we kunnen je vertellen: voor elk van die al-wat-oudere-teamleden is het bijdragen aan het 30 dagen plan een cadeautje! Mocht je nou meer willen weten over al die verschillende onderwerpen – uit pure nieuwsgierigheid of diepgaande interesse: check even in bij jou connectie binnen GroupMapping!

Ask us anything!