Call us Email us

Office 365 Adoptieprogramma

Digitaal samenwerken is een vak apart. Microsoft Office 365 ondersteunt efficiënt en effectief het digitale werken. Echter, het digitaal werken met Office 365 is voor velen nieuw; afspraken, kennis en kunde om Office 365 volledig te benutten ontbreekt. Juist nu zijn afspraken, kennis en kunde vereist om op een goede manier digitaal samen te werken.

Zodoende is het zaak de kennis en kunde bij de mens te brengen. Maar hoe neem je iedereen mee?

Het Office 365 Adoptieprogramma is een gezamenlijk te ontwerpen aanpak gericht op het betrekken van de mensen. Daarbij is het doel om optimaal gebruik te maken van Office 365. De belangrijkste kenmerken uit het Adoptieprogramma zijn:

Mensgericht De centrale vraag binnen het Adoptieprogramma is ‘Hoe gaat Office 365 het werk van de werknemer makkelijker maken?’. Daarbij richten wij ons op de werknemer, en wordt de ‘What’s in it for me?’ duidelijk.

Integraliteit De kracht van Office 365 zit in de integraliteit tussen de applicaties uit de Office Suite. Zodoende focust de aanpak zich op het gebruik van werkscenario’s in plaats van tooling. Het werken met scenario’s en use-cases maakt de toepasbaarheid meteen zichtbaar.

Uniformiteit De kracht en efficiëntie van Office 365 wordt volledig benut met een bepaalde mate van uniformiteit. De balans tussen uniformiteit en vrijheid is heel gevoelig. Dit noemen wij ’Framed Freedom’.

Wil je meer weten over onze aanpak en onze resultaten? Neem dan contact op met info@groupmapping.org

Ask us anything!