Call us Email us

In gesprek met... Nationaal Rapporteur

Halverwege het gesprek zegt Robbert: “Wat ons enorm geholpen heeft, is hoe jullie op onze behoeftes hebben ingespeeld. Je merkte de intrinsieke motivatie van Franc en Pascal om ons te helpen om het zelf te kunnen. Door met elkaar te sparren sloten ze heel goed aan bij onze vraag en werden de modellen en theorieën heel concreet en praktisch vertaald: we kregen handvatten, waarmee we aan de slag konden. En nog belangrijker: doordat we leerden hoe we het zelf konden, werkten we niet aan tijdelijke impuls. We bleken in staat om duurzaam onze vaardigheden te verbeteren, onze cultuur te veranderen en onze samenwerking (onderling en met onze stakeholders) te versterken.”

 

We zijn in gesprek met Robbert Hoving, directeur en Roos Broere, senior onderzoeker bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (hierna: Nationaal Rapporteur). In het gesprek blikken we terug op de begeleiding van Franc Haverkort en Pascal Kruijsifix.

 

De Nationaal Rapporteur doet onderzoek naar de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, publiceert daarover periodiek en geeft zo advies aan de Nederlandse regering. “Allereerst ondermijnen mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen de belangrijke fundamenten onder onze maatschappij zoals zelfbeschikking en participatie. Daarnaast kunnen uitbuiting en seksueel geweld tegen kinderen levenslang ontregelende effecten hebben. Het is daarom mooi om vanuit onze rol een bijdrage te mogen leveren aan de voorkoming en bestrijding hiervan. We hebben daarbij een unieke positie. We zijn onafhankelijk en richten ons tot alle verantwoordelijken in de aanpak van uitbuiting en seksueel geweld tegen kinderen. Van centraal tot lokaal. Dit vraagt, zowel in- als extern, een sterke mate van samenwerking. Het vraagt veel van onze mensen: een goed beeld bij de inhoud, zicht op de bestuurlijke aspecten van onze aanbevelingen, strategisch denken en handelen, het organiseren van werk en balanceren tussen wat we binnen het instituut moeten doen en wat er buiten van ons wordt verwacht vanuit onze wettelijke taak.”

 

“Tegelijkertijd zie je, dat we bevlogen medewerkers hebben, die veel ruimte en vrijheid krijgen om het werk zelf te vormen. Dit moet wel gebeuren vanuit de Bedoeling van het instituut: het creëren van publieke meerwaarde. Dit vraagt een gedeeld begrip van de Bedoeling, dit vraagt focus op de thema’s waaraan gewerkt wordt, het vraagt keuzes maken, dit vraagt veel verschillende gesprekken voeren en dat slim organiseren.”

 

GroupMapping | Human Fluency hebben Nationaal Rapporteur begeleid met drie vragen, en daarbij een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de organisatie. Hoe ontwikkelen we een gemeenschappelijke taal en beeld bij de Bedoeling? Hoe ontwikkelen we een gesprekkenlandschap, waarin alle gesprekken die Nationaal Rapporteur heeft een plek en een rol krijgen? Hoe ontwikkelen we de vaardigheden en cultuur die nodig is om (samen) ons werk goed te doen?

 

“Ik merkte, dat we zelf heel goed in staat zijn om onszelf als team te ontwikkelen. Na verloop van tijd merkte ik ook dat een buitenboordmotor nodig is om net wat sneller te kunnen varen en te ontwikkelen.” Aldus Robbert.

 

De gesprekken over de Bedoeling gingen niet alleen over het vormen van een gemeenschappelijke taal, door de werkvormen werd er ook geoefend – waardoor de taal betekenis kreeg in de context van het eigen werk. “Met elkaar een ander gesprek voeren, lukt niet in één keer. Het moet ’ingeleerd’ worden, het vraagt om oefenen, puzzelen en het benoemen van wat je ziet en vooral van wat je niet ziet. Door de begeleiding ontstaat er ruimte om dat te doen. Onze gesprekspartners zijn vaak stevige persoonlijkheden: hoe breng je je punt dan onder woorden? Hoe laat je het landen? Hoe zorg je voor een gelijkwaardige dialoog?”

 

Franc en Pascal gebruiken “sparren” als belangrijk element om het gesprek te voeren: helder op de inhoud, zacht op de persoon. Zonder wrijving geen glans zeg maar. Door te sparren heeft het bureau van Nationaal Rapporteur geleerd om de scherpte op te zoeken, zonder daarbij persoonlijk te worden. De kunst van het sparren bleek zowel in- als extern erg nuttig.

 

“Wat ik ook een nuttige oefening vond”, vertelt Roos, “was om je te verplaatsen in het perspectief van een ander. Wat wil een burgemeester? Wat wil een beleidsmedewerker? Door hierover na te denken, kun je je beter voorbereiden op gesprekken. Wat betekent wat ik ga zeggen voor de ander? Door te oefenen, konden we het snel toepassen in het echt.”

 

“Intern heeft ons dit ook geholpen. Als je aan een onderzoeker vraagt wat hij of zij kan vinden aan informatie over een bepaald onderwerp, dan is de vraag niet specifiek genoeg. Door met elkaar tijd te besteden aan het begrijpen van elkaars behoeften maak je de vraag concreter. Door je in te leven in de ander, begrijp je wat de ander nodig heeft en kun je het team in z’n kracht plaatsen. Dan werpt de samenwerking z’n vruchten af.”

 

De vraag van de Nationaal Rapporteur raakte veel verschillende niveaus. Het ging over de Bedoeling en over hele praktische vaardigheden voor het team. Met deze onderwerpen werd de cultuur van Nationaal Rapporteur geraakt. Cultuurverandering is vaak een langzaam proces. “Cultuur hangt op cultuurdragers. Doordat we zelf hebben ervaren hoe we anders ons werk kunnen doen, zijn wij de nieuwe cultuur geworden. Het is aan ons als team om deze nieuwe cultuur en manier van werken uit te dragen. Dat gaat niet altijd vanzelf.”

 

Als een team met zichzelf, de cultuur en de manier van samenwerken aan de slag gaat, dan is het vaak lastig om te laten zien wat het effect is geweest op het werk. Roos, senior onderzoeker, geeft voorzichtig antwoord op de vraag in hoeverre het effect van de begeleiding is te kwantificeren. “Er is natuurlijk geen direct verband, maar de reactie op ons werk geeft wel aanleiding om te kunnen zeggen, dat de begeleiding een positieve rol heeft gespeeld in hoe ons werk wordt gezien. Intern zien we dat de samenwerking verbeterd is: we (er)kennen elkaars rol beter, we nemen in onze aanbevelingen alle perspectieven mee. Dit leidt tot een betere kwaliteit van ons werk.” Robbert vult aan: ”Een goed gesprekkenlandschap is een belangrijke basis voor elke organisatie, dus ook voor ons. De vergaderdruk is verminderd maar we hebben nu wel de juiste gesprekken over de juiste onderwerpen op een effectieve manier.”

 

Op 22 mei 2022 nam Herman Bolhaar afscheid als Nationaal Rapporteur. Zijn opvolger is afgelopen maand bekend gemaakt. “Er staat nu een groep professionals klaar, die klaar is voor een nieuwe fase van het instituut Nationaal Rapporteur. We weten wie we zijn en hoe we ons werk willen doen. De basis hebben we op orde. Het is duurzaam, omdat we met elkaar hebben uitgevonden hoe we als professionals willen samenwerken om effectief te zijn in het adviseren van de Nederlandse regering over de voorkoming en bestrijding van uitbuiting en seksueel geweld tegen kinderen.”

 

Over Nationaal Rapporteur

De Nationaal Rapporteur onderzoekt de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. Het instituut Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen bestaat uit de Nationaal Rapporteur en een team van bevlogen medewerkers met een multidisciplinaire achtergrond. De Nationaal Rapporteur is onafhankelijk, rapporteert aan de regering en is bij wet aangesteld voor vier jaar.

 

In de thematische onderzoeken en regelmatig verschijnende monitors ligt de nadruk op het volgen en verbeteren van de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Op basis van deze onderzoeken en informatie uit verschillende bronnen adviseert de Nationaal Rapporteur de nationale en lokale overheid, andere bestuursorganen, internationale organisaties en organisaties in de uitvoering over hoe zij mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen kunnen voorkomen en bestrijden.

 

Over GroupMapping | HumanFluency

GroupMapping

Andere aanpak, betere resultaten, dat is ons credo. Wij helpen organisaties complexe vraagstukken op te lossen. Dat doen we altijd samen met onze klanten en in een razendsnel tempo. Wat we beloven? Meetbare resultaten door onze andere aanpak.

Samen richting geven aan jouw strategische vraagstukken? Tuurlijk.
Het succesvol laten slagen van veranderprojecten en implementatieprogramma’s? Geen probleem.
Teams en (toekomstige) leiders klaarstomen voor de wereld van morgen? Doen we.

 

Human Fluency

Bij Human Fluency zijn we ervan overtuigd dat organisaties hun doelstellingen waar kunnen maken, en daardoor een grotere bijdrage leveren aan deze wereld, wanneer ze effectieve menselijke interactie en gedrag in het hart van hun dagelijkse activiteiten zetten.

 

Wij ontwerpen en begeleiden leiderschapsprogramma’s, team ontwikkelingstrajecten en wij helpen onze klanten met het adresseren van vraagstukken op het gebied van strategie, leiderschap en cultuur. 

Ask us anything!