Call us Email us

Een nieuw ontwerpprincipe?

Ik vind het best fijn dat digitaal werken. Minder reistijd, elke dag lekker lunchen met het hele gezin, tijd voor een wandeling en ondertussen lekker aan het werk. De projecten bij mijn klanten lopen digitaal door, we organiseren sessies over Digitaal Samenwerken en ik mijmer weg bij de gedachte: "Stel nou dat dit een nieuw normaal zou zijn".

Terwijl ik weet: er gaat weer een tijd komen waarin we met elkaar in conferentiecentra, zaaltjes en venues met een goed verzorgde lunch en goede koffie werken aan grote sessies. Omdat het fijn is om bij elkaar te zijn, omdat de energie in de ruimte toch anders is dan de energie van het scherm. En ook dat zal weer onwennig zijn, want - vermoedelijk - zijn we de komende tijd aangewezen op 1,5 meter sessies.

En is dat dan anders? Ja, want je houd 1,5 meter afstand tot de mensen met wie je werkt.

En nee, want het is (hoe bizar het ook klinkt) een ontwerpprincipe, waar je (met wat creativiteit) het beste van kunt maken. Net zoals we dat nu ook al thuis-werk-school-digitaal-doen.

ONTWERP ALLES

Wat geldt voor gewone sessies, geldt voor digitale sessies en geldt (vanzelfsprekend) ook voor 1,5 meter sessies: zorg dat je je goed voorbereid - wat betekent het voor mensen, voor de inhoud, voor de ruimte en voor de flow? Test ook alle techniek. Bedenk ook welke spontane situaties zich voordoen en hoe je hiermee omgaat (de beamer doet het niet: wie rent er naar voren). Denk goed na over logistiek. Denk ook aan een hybride vorm, waarbij je bepaalde mensen digitaal een plek geeft. Denk na over afwisseling: wat moet fysiek? Wat kan digitaal? Wanneer ga ik mixen?

TOEGEVOEGDE WAARDE

Naast digitaal samenwerken heeft het samenbrengen van mensen in één ruimte grote toegevoegde waarde: de interactie is directer: je hebt meer zicht op non verbale signalen. Ook heb je de mogelijkheid om cruciale informatie fysiek te delen, zodat mensen er mee aan het werk kunnen. Dit kan inhoud zijn: het kunnen ook visualisaties zijn, zoals het maken van een fysiek model.

VEILIGHEID

Door de inrichting van de ruimte, door de flow van het programma en door de sessie goed te ontwerpen zorg je dat de sessie veilig, en binnen alle richtlijnen, kan verlopen. Een veiligheidsinstructie aan het begin van een sessie kan ook een manier zijn om een breder gesprek te voeren: Hoe willen we met elkaar werken? Wat vinden we belangrijk? Hoe organiseren we ons? Wat betekent dit voor ons? Dat kan niet anders dan interessante inzichten geven voor het ontwerp van samenwerking, waarbij (doordat iedereen een bijdrage heeft kunnen leveren) de acceptatie van het nieuwe normaal naar alle waarschijnlijkheid een stuk groter is.

 

Ask us anything!