Call us Email us

De nieuwe strategie is klaar …. En nu?

Er is hard gewerkt aan de strategie van de organisatie voor de komende 3-5 jaar. In de strategievorming zijn collega’s uit alle lagen van de organisatie betrokken; iedereen heeft er op zijn of haar vakgebied over kunnen meepraten en meedenken. De energie en het enthousiasme gonst door de gangen. Wat een succes! En nu...

 

De strategie geeft de organisatie richting en (wanneer goed uitgevoerd) maakt dat ‘de neuzen dezelfde kant op staan’. En dat is nodig in een wereld die volatiel, onvoorspelbaar, complex, dubbelzinnig en onduidelijk is – waar veranderingen zich steeds sneller voordoen…. Een nieuw ERP systeem hier, een verandering in wet- en regelgeving daar. Om als organisatie snel en wendbaar te blijven geeft een strategie houvast aan de organisatie om actie te ondernemen en mee te bewegen. Het strategieproces is daarmee omvangrijker en langduriger dan de strategievorming zelf. Na de strategievorming moet de hele organisatie worden geactiveerd en gemobiliseerd. En als iedereen dan scherp heeft wat te doen en hoe het te doen, moet je in de gaten houden of het de goede kant op blijft gaan en waar bij te sturen of de koers in z’n geheel te verleggen.

 

Activatie en mobilisatie, uitvoering en bijsturing zijn echter nog waardevoller dan de vorming zelf. Een strategie is maar een strategie, en ‘cultuur eet strategie voor ontbijt’. De activatie en mobilisatie rondom de nieuwe strategie is cruciaal om begrip, energie en eigenaarschap te laten losbarsten. In de activatie en mobilisatie gaat het daarom vooral om:

  • Wat betekent de strategie nu echt voor onze organisatie?
  • Wat moeten we met ons team doen om de strategie en de doelen te helpen verwezenlijken? En hoe doen we dat allemaal samen?
  • Hoe kan ik bijdragen aan de strategie – en wat betekent de strategie eigenlijk voor mij?

Betekenis geven aan de strategie op team en individueel niveau is cruciaal om de strategie in de organisatie te laten landen. En daarmee ontstaat meteen een nieuwe interessante fase in het proces, want wat doe je als organisatie met de plannen van de teams? Hoe vertaalt die zich weer terug in de strategie?

 

Een nieuwe strategie is, als je het op deze inclusieve manier aanpakt, niet slechts een document. Het wordt een voortdurend proces waarin de strategie richting geeft aan teams en individuen, en de teams en individuen vervolgens weer de strategie helpen bijsturen. Dit proces rolt in feite oneindig door, vandaar ook dat een strategie in onze visie nooit af is. En dan hebben we het nog niet gehad over de cultuur van de organisatie, die hier onlosmakelijk mee verbonden is. Ben je benieuwd geworden naar hoe wij dit aanpakken? Check dan deze casebeschrijving! Of wil je vrijblijvend verder praten onder het genot van een kopje koffie? Neem dan contact op met Tommes.

Ask us anything!