Call us Email us

De 'groene' valuta

Het Akkoord van Parijs heeft 55 landen verenigd om de gemiddelde mondiale temperatuurstijging onder de 2 graden te houden. Een aantal regelgevingen zijn daarom opgesteld, waarbij de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de EU Taxonomy vanaf 2024 invloed hebben op het bedrijfsleven in Nederland (en de rest van de EU). Organisaties die momenteel onder de non-financial reporting directive (NFRD) vallen, zijn vanaf volgend jaar verplicht in hun rapportage de sociale en ecologische impact te integreren. Een uitdaging van jewelste!

 

Hoe krijg je dit voor elkaar in je organisatie? De afdeling Sustainability (of Duurzaamheid), als die er al is, heeft veel kennis over wat strategisch belangrijk is en kan hier doordachte targets op bepalen. Maar hoe krijg je de onderliggende data inzichtelijk? Want zonder betrouwbare cijfers is het als organisatie onmogelijk om aan de knoppen te draaien, en dus ook om gefundeerde beslissingen te nemen. Finance erbij betrekken? Alhoewel… zij zijn opgeleid, getraind en gewend om te werken met financiële cijfers. Euro’s, dollars, enzovoort (een ander paradigma, lees daarom ook zeker The Transition Manager’s Creed!). Duurzaamheid gaat over andere (groene) valuta: CO2 uitstoot, kilo’s afval, hergebruik van materialen, en nog een heleboel meer.

De impact van de CSRD op in eerste instanties de ‘grotere’ organisatie (beursgenoteerd en boven de x miljoen omzet) is groot. Het vraagt om een andere manier van denken. Verschillende afdelingen spelen een rol in het vergaren, verzamelen, analyseren en inzichtelijk maken van de nieuwe (groene) valuta’s - IT, inkoop, Risk, Finance, Sustainability… Het heeft impact op de hele organisatie – de verandering raakt alles en iedereen. En dat vergt een enorme mate van samenwerking en afstemming, vaak buiten de huidige structuren om. Het is nieuw, het is uitdagend en daarmee zeker spannend. Maar de kracht en de oplossing zit hem vaak al in de organisatie – in de kennis, kunde en expertise van de mensen zelf.

Het goede nieuws is dat duurzaamheid een onderwerp is dat veel mensen al langer aan het hart gaat. Door deze intrinsieke motivatie zal er al een heleboel zijn gedaan, van minder papierverbruik en het uitbannen van plastic tot het vergroenen van het kantoor, machines of wagenpark. Soms zelfs zonder dat de rest van de organisatie het allemaal weet.

En stel nou dat jij in die organisatie zit en verantwoordelijk bent voor ‘de compliance’ aan CSRD. Dan zeggen we alvast dat het enorm helpt de energie en kennis die er al is als katalysator te gebruiken – en die te bundelen, aan het licht te brengen, daar energie omheen te creëren. Als kickstart om de uitdaging als hele organisatie aan te gaan. Wij zijn hier onlangs mee aan de slag gegaan, bij Organisatie X, zeg maar. Met 65 mensen uit binnen- en buitenland, vanuit verschillende functies en met verschillende kennisniveaus op duurzaamheid. De energie en commitment die bottom-up uit de organisatie spuwt was enorm. Meer weten? Stuur ons gerust een bericht!

Ask us anything!