Call us Email us

Collaborative Community event: Strategy Game!

Strategie, missie, visie, ambities, kernwaarden: ze vliegen je regelmatig om de oren. Maar wat betekenen ze nu eigenlijk echt? En wat kan ik er mee om mijn eigen werkzaamheden te organiseren?

Op de 11e van de 11e werkten we in een Collaborative Community Event #11 aan deze vraag. De belangrijkste lessen die wij hieruit meenamen zijn:

  • Van boven (lees: directieniveau) is de samenhang van een strategie vaak makkelijker te zien, net als dat van bovenop een berg het pad naar beneden beter zichtbaar is. Hoe lager je in de organisatie komt, hoe lastiger dit wordt. Door bewust aandacht te besteden aan de samenhang van verschillende elementen in de strategie geef je iedereen de kans de strategie echt te begrijpen en 'm eigen te maken. 
  • Zorg dat je, in elk geval, een gedeeld beeld hebt van de onderdelen van je strategiehuis (wat verstaan wij onder een missie, visie etc.). Alleen zo kan je er zeker van zijn dat de dingen die jullie in dit huis hangen ook voor iedereen hetzelfde ‘betekenen’.
  • De onderdelen van een strategiehuis moeten verticaal samenhangend zijn (oprolbaar) en horizontaal samenhangend (elkaar niet tegenwerkend). Alle onderdelen vormen samen één verhaal - daarom is het ook zo belangrijk om met elkaar het hele strategiehuis te doorleven en zeker te zijn dat je echt hetzelfde bedoeld.
  • Een overzicht maken van je strategiehuis is pas de eerste stap. De vragen die dit oproept (o.a. wat doen we met overlap, verschillen en overdaad) bepalen aan welke knoppen je gaat draaien. Dit neem je mee in je strategische dialoog: deze voer je (bij voorkeur) met iedereen, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een workshopbox
  • De strategische dialoog voer je niet 1 keer, maar meerdere keren. Hierin heb je aandacht voor strategische, tactische en operationele aspecten: je vergroot begrip en helpt bij het prioriteren van activiteiten op alle niveaus in de organisatie.

Wil je meer weten? Neem contact op met Willem!

Ask us anything!