Call us Email us

Fontys

De uitdaging

De onderwijswereld is onderhevig aan een sterk en snel veranderende omgeving, waarin zowel aan de aanbod- (denk aan digitale mogelijkheden) als de vraagkant (denk aan studenten die flexibel onderwijs willen) een hoop gebeurt. De opleiding Communicatie binnen Fontys Hogeschool Economie en Communicatie (FHEC) heeft een ambitieuze doelstelling geformuleerd op weg naar 2025. 

 

Wat ons gevraagd werd

De docenten binnen de opleiding Communicatie had een behoefte aan het vormen van een 'huis' binnen het grote team van 50 docenten. Er was een behoefte aan kennisdeling en meer geborgenheid binnen een kleiner clubje binnen het grote team. Hierin is gestreefd naar meer autonomie, regelcapaciteit en eigenaarschap. Het vormen van kleinere clubjes geeft hier meer kans toe. Met deze aanleiding is ons gevraagd om gezamenlijk een dag te ontwerpen waarin de gehele afdeling Communicatie een besluit neemt over een logische samenwerkingsstructuur. De uitdaging om samen met ongeveer 50 docenten tot een gedragen en gezamenlijk genomen besluit te komen, dat is waar we samen aan zijn begonnen.

 

Onze gezamenlijke aanpak

In onze gezamenlijke co-creatie aanpak zijn we gaan toewerken naar een studiedag waar we in een dag tot de logische samenwerkingsstructuur komen. Met het einddoel in zicht zijn we met een groep van 4 docenten gaan bepalen welke stappen hiervoor genomen moeten worden. De relatief beperkte voorbereidingstijd zorgde hierbij voor een snel, effectief en direct samenwerken. Om tot de logische en gedragen samenwerkingsstructuur te komen op de studiedag hebben we onder andere een 'modelshop' module gaan ontwerpen waarin de eerste contouren van de samenwerkingsstructuur letterlijk zijn gebouwd!

 

Het resultaat

De gezamenlijk ontworpen aanpak resulteerde in een programma waarin drie delen te onderscheiden zijn. Allereerst zijn we gaan scannen hoe de wereld eruit ziet en welke ontwikkeling belangrijk zijn om mee te nemen. Vervolgens maakten we de stap naar het bouwen van mogelijke oplossingen, om zo te ondervinden welke complicaties dit met zich meebrengt. Tot slot zijn we aan het eind van de dag tot een gezamenlijk en gedragen besluit gekomen.

 

Over de organisatie

Fontys is een omvangrijke en brede publieke hogeschool, met 46.000 studenten en 5.000 medewerkers, en met locaties in tien steden in het zuiden van Nederland (Noord-Brabant en Limburg). De 25 afzonderlijke instituten van Fontys verzorgen gezamenlijk meer dan 100 opleidingen - bachelors, masters, associate degrees, en trainingen en cursussen voor de zakelijke markt - en voeren praktijkgericht onderzoek uit, ieder in samenwerking met en voor het eigen werkveld.

Fontys Hogeschool Economie en Communicatie (FHEC) heeft de economische en communicatie studies onder haar hoede. De samenwerking met GroupMapping was specifiekmet de opleiding Communicatie. Door enkele veranderingen in zowel de bezetting als de manier van leidinggeven, is er meer behoefte gekomen voor autonomiteit en regelcapaciteit bij de docenten.     

 

Waar Fontys blij van werd

In gesprek met onze opdrachtgever zijn een aantal punten naar voren gekomen waar men met plezier op terugkijkt. Zo is de professionele externe begeleiding/facilitatie van de dag, waardoor de groep echt samen het besluit heeft kunnen nemen, als positief ervaren. Ook het ontzorgen in de voorbereiding zorgde voor blije gezichten. Tot slot is het ontwerp (dat ervoor zorgde dat alle stemmen werden gehoord, ook degene die normaal wat op de achtergrond verdwijnen) expliciet naar voren gekomen.

Uit de evaluatie is gebleken dat men 'zeker nog een keer met GroupMapping wil samenwerken' en dat GroupMapping zou worden aangeraden bij anderen. De aanpak van GroupMapping is met een 9/10 beoordeeld en daarbij is aangegeven dat 'binnen een beperkt budget het optimale uit de sessie kunnen halen in een zeer prettige samenwerking' hier een belangrijke reden is. 

Background image case Fontys

Ask us anything!