Call us Email us

Verbindend leiderschap

Leiderschap is er in allerlei smaken en kleuren. Een van de leiderschapsstijlen die steeds vaker opduikt is verbindend leiderschap.
Lees in Franc's blog meer over waar volgens hem verbindend leiderschap om draait, en welke leiderschapskwaliteiten hierbij onmisbaar zijn.

 

Op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat dit gaat over leiders die in staan zijn mensen aan zich te verbinden. Waarschijnlijk om zo een groep loyale volgers te hebben om een doel te realiseren. Of misschien gaat het wel over hoe je als leider zorgt dat mensen zich aan elkaar verbinden, een hechte groep of team worden.

Dit zijn inderdaad verschijningsvormen van verbindend leiderschap, maar het dekt niet de hele lading.

 

Volgens mij gaat verbindend leiderschap een stap verder dan dat. Ik geloof namelijk dat verbindend leiderschap gaat over het verbinden van mensen aan een bedoeling. 

Hoe zorg je als leider, dat je een groep mensen kunt verbinden rondom de vurige wens om iets te realiseren? Dat kan de bedoeling van een organisatie zijn, zoals bijvoorbeeld die van de Politie: waakzaam en dienstbaar, of een iets concretere doelstelling, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een nieuwe marketingstrategie. 

Als mensen zich namelijk aan een bedoeling verbinden, dan verbinden ze zich ook aan elkaar. Dit werkt natuurlijk alleen als ze het vertrouwen hebben dat iedereen hetzelfde probeert te bewerkstelligen. Daarom is het belangrijk om een dialoog op gang te brengen. Een dialoog waarin mensen perspectieven uitwisselen en hun visie op de bedoeling met elkaar delen. De dialoog leidt tot nieuwe inzichten, meer onderling vertrouwen en een sterkere verbinding.

Met andere woorden: bij verbindend leiderschap leidt de bedoeling en is de leider het medium om mensen rondom die bedoeling te verzamelen, te activeren en te mobiliseren.

 

Voor verbindende leiders zijn in ieder geval de volgende leiderschapskwaliteiten onmisbaar:

  • Passie: kun je een oprecht verhaal vertellen dat anderen inspireert om zich te verbinden aan een bedoeling – geloof je er zelf écht in?
  • Nieuwsgierigheid: ben je in staat om andere perspectieven op te zoeken en daar ook echt naar te luisteren? 
  • Inclusie mogelijk maken: durf je ook echt ruimte te geven aan andere perspectieven om onderdeel van een plan of een oplossing te worden? Ben je vervolgens ook in staat om een dialoog op gang te brengen waarin dit kan gebeuren?
  • Ruimhartigheid: vind je het ok als de bedoeling of het doel wordt gerealiseerd langs een weg die anders is dan de weg die jij wellicht gekozen zou hebben – maar die wel de weg van de groep is?
  • Onbaatzuchtigheid: ben je bereid om de bedoeling belangrijker te maken dan jezelf?

 

Verbindende leiders zijn de leiders van de toekomst. Ze stimuleren op de momenten die er toe doen een gevoel van saamhorigheid en openheid in plaats van verwijdering en polarisatie. En dat hebben we keihard nodig!

 

Met Franc verder praten over verbindend leiderschap? Dat kan! 

Franc Haverkort

franc.haverkort@groupmapping.org

Stel ons een vraag!