Call us Email us

Van goed naar beter met Human Fluency en GroupMapping

Halverwege het gesprek zegt Robbert Hoving: “De manier waarop GroupMapping en Human Fluency hebben ingespeeld op onze behoeftes heeft ons enorm geholpen. Je merkte de intrinsieke motivatie van Franc en Pascal om ons te helpen met het versterken van onze cultuur en samenwerking, met duurzame resultaten en werkplezier tot gevolg. Door ons de kunst van het sparren bij te brengen zoals dat in gevechtssporten wordt toegepast, sloten ze heel goed aan bij onze vraag.

 

De modellen en theorieën werden heel concreet en praktisch vertaald – we kregen handvatten, waarmee we aan de slag konden. En nog belangrijker: doordat we leerden hoe het zelf te doen, werkten we niet slechts aan een tijdelijke impuls. We bleken in staat om onze vaardigheden duurzaam te verbeteren, onze cultuur te veranderen en onze samenwerking onderling en met onze stakeholders te versterken.”

We zijn in gesprek met Robbert Hoving, directeur, en Roos Broere, senior onderzoeker bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (hierna: Nationaal Rapporteur) en blikken we terug op de begeleiding die Franc Haverkort (GroupMapping) en Pascal Kruijsifix (Human Fluency) boden.

 

De Nationaal Rapporteur doet onderzoek naar de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland, publiceert daarover periodiek en geeft zo advies aan de Nederlandse regering. Robbert: “Allereerst ondermijnen mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen de belangrijke fundamenten onder onze maatschappij zoals zelfbeschikking en participatie. Daarnaast kunnen uitbuiting en seksueel geweld tegen kinderen levenslang ontregelende effecten hebben. We zijn trots om als instituut een bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden hiervan.

 

We hebben hierbij een unieke positie. We zijn onafhankelijk en richten ons tot alle verantwoordelijken in de aanpak van uitbuiting en seksueel geweld tegen kinderen. Van centraal tot lokaal. Dit vraagt, zowel in- als extern, een sterke mate van samenwerking. Dit vraagt veel van onze mensen. Ze moeten een goed beeld hebben van de inhoud, zicht hebben op de bestuurlijke aspecten van onze aanbevelingen en strategisch kunnen denken en handelen. En de manier waarop we onszelf intern organiseren moet aansluiten op wat de buitenwereld van ons verwacht op grond van onze wettelijke taak.

 

Tegelijkertijd hebben we bevlogen medewerkers die veel ruimte en vrijheid krijgen om het werk zelf te vormen. Echter, dit moet wel gebeuren vanuit de Bedoeling oftewel de bestaansreden van het instituut: Op basis van onderzoek naar aard, omvang en beleid de Nederlandse regering adviseren over de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen door hier regelmatig over te rapporteren. Dit vraagt een gedeeld begrip van de Bedoeling. Het vraagt ook focus te houden op de thema’s waar we ons op willen richten en duidelijk keuzes te maken binnen deze thema’s. Het brengt met zich mee dat we veel verschillende gesprekken voeren en dat we deze slim moeten organiseren.”

 

GroupMapping en Human Fluency hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de organisatie door het team van de Nationaal Rapporteur te begeleiden op drie vragen. Hoe ontwikkelen we een gemeenschappelijk beeld en bijbehorende taal bij de Bedoeling? Hoe ontwikkelen we een gesprekkenlandschap binnen de organisatie waarin alle gesprekken relevant en effectief zijn? En hoe ontwikkelen we de vaardigheden en cultuur die nodig zijn om (samen) ons werk goed te doen?

 

“Ik merkte dat we zelf heel goed in staat zijn om onszelf als team te ontwikkelen. Na verloop van tijd merkte ik ook dat een buitenboordmotor nodig is om net wat sneller te kunnen varen en te ontwikkelen.” Aldus Robbert.

 

Tijdens de gesprekken over de Bedoeling ging het om het ontwikkelen van een gedeeld begrip van de Bedoeling. Door er intensief met elkaar over te spreken ontstond tegelijkertijd een gemeenschappelijke taal. Door de verschillende aangeboden werkvormen kreeg de taal bovendien betekenis in de context van het eigen werk.

 

Roos Broere vertelt, “Met elkaar een ander gesprek voeren lukt niet in één keer. Het moet ’ingeleerd’ worden. Het vraagt om oefenen, puzzelen en het benoemen van wat je ziet en vooral van wat je niet ziet – in de relatie, in de interacties en in de samenwerking met elkaar. Onze gesprekspartners zijn vaak stevige persoonlijkheden: hoe brengen we ons punt dan onder woorden? Hoe laten we het landen? Hoe zorgen we voor een gelijkwaardige dialoog? Door de begeleiding van Pascal en Franc ontstond er ruimte om dit ‘inleren’ goed te doen.”

 

De kunst van het sparren is een goed hulpmiddel om de kunst van gespreksvoering te leren. Bij het beoefenen van diverse gevechtskunsten neemt het sparren een belangrijke plaats in. Hierin gaat het vooral om het leren en niet zozeer om het winnen. Respect voor de tegenstander staat altijd centraal en je gaat hard op de inhoud, zacht op de persoon. Zoals wel wordt gezegd, zonder wrijving geen glans. Door op deze manier te sparren heeft het team van de  Nationaal Rapporteur geleerd om de scherpte op te zoeken zonder daarbij persoonlijk te worden. De kunst van het sparren bleek zowel in- als extern erg nuttig.

 

“Wat ik ook een nuttige oefening vond,” vertelt Roos, “was om je te verplaatsen in het perspectief van een ander. Wat wil een burgemeester? Wat wil een beleidsmedewerker? Wat betekent wat ik ga zeggen voor de ander? Door hierover na te denken, kun je je beter voorbereiden op gesprekken. Door te oefenen konden we het snel toepassen in het echt.

Intern heeft ons dit ook geholpen. Een onderzoeker vragen wat hij of zij kan vinden aan informatie over een bepaald onderwerp, is te breed. Door met elkaar tijd te besteden aan het begrijpen van elkaars behoeften maak je de vraag concreter. Door je in te leven in de ander, begrijp je wat de ander nodig heeft en kun je de ander in zijn kracht plaatsen. Dan werpt de samenwerking z’n vruchten af.”

 

De vraag van de Nationaal Rapporteur raakte verschillende niveaus. Het ging over de Bedoeling en over heel praktische vaardigheden van het team. Met deze onderwerpen werd ook de cultuur van Nationaal Rapporteur geraakt. Cultuurverandering is vaak een langzaam proces.“, zegt Robbert. Cultuur leunt op cultuurdragers. Doordat we zelf hebben ervaren hoe we ons werk anders kunnen doen, zijn wij de nieuwe cultuur geworden. Het is aan ons als team om deze nieuwe cultuur en manier van werken uit te dragen. Dat gaat niet altijd vanzelf.”

 

Als een team met zichzelf, de cultuur en de manier van samenwerken aan de slag gaat, dan is het vaak lastig om te laten zien wat het effect is op het dagelijks werk. Roos geeft voorzichtig antwoord op de vraag in hoeverre het effect van de begeleiding van GroupMapping en Human Fluency is te kwantificeren. “Er is natuurlijk geen direct verband, maar de reacties op ons werk geven wel aanleiding om te kunnen zeggen dat de begeleiding een positieve rol heeft gespeeld in hoe ons werk wordt gezien. Intern zien we dat de samenwerking is verbeterd: we (er)kennen elkaars rol beter en we nemen in onze aanbevelingen alle perspectieven mee. Dit leidt tot een betere kwaliteit van ons werk.” Robbert vult aan: ”Een goed gesprekkenlandschap is een belangrijke basis voor elke organisatie, dus ook voor ons. De vergaderdruk is verminderd en we hebben nu de juiste gesprekken over de juiste onderwerpen op een effectieve manier.”

 

“Het instituut Nationaal Rapporteur bestaat nu uit een groep professionals die klaar is voor een nieuwe fase. Ze weten wie ze zijn, waar ze voor staan en hoe ze hun werk willen doen.“ Aldus Roos. “De basis hebben we op orde. Het is duurzaam, omdat we met elkaar hebben ontdekt hoe we als professionals willen samenwerken om effectief te zijn in het adviseren van de Nederlandse regering over de voorkoming en bestrijding van uitbuiting en seksueel geweld tegen kinderen.”

 

Over Nationaal Rapporteur

De Nationaal Rapporteur onderzoekt de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. Het instituut Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen bestaat uit de Nationaal Rapporteur en een team van bevlogen medewerkers met een multidisciplinaire achtergrond. De Nationaal Rapporteur is onafhankelijk, rapporteert aan de regering en is bij wet aangesteld voor vier jaar.

In de thematische onderzoeken en regelmatig verschijnende monitors ligt de nadruk op het volgen en verbeteren van de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Op basis van deze onderzoeken en informatie uit verschillende bronnen adviseert de Nationaal Rapporteur de nationale en lokale overheid, andere bestuursorganen, internationale organisaties en uitvoeringsorganisaties over hoe zij mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen kunnen voorkomen en bestrijden.

 

Over GroupMapping | Human Fluency

GroupMapping

Andere aanpak, betere resultaten, dit is ons credo. Wij helpen organisaties complexe vraagstukken op te lossen. Dit doen we altijd samen met onze klanten en in een razendsnel tempo. Wat we beloven? Meetbare resultaten door onze andere aanpak.

  • Samen richting geven aan jouw strategische vraagstukken? Tuurlijk.
  • Het succesvol laten slagen van veranderprojecten en implementatieprogramma’s? Geen probleem.
  • Teams en (toekomstige) leiders klaarstomen voor de wereld van morgen? Doen we.

 

Human Fluency

Bij Human Fluency zijn we ervan overtuigd dat organisaties hun doelstellingen waar kunnen maken, en daardoor een grotere bijdrage leveren aan deze wereld, wanneer ze effectieve menselijke interactie en gedrag in het hart van hun dagelijkse activiteiten zetten.

Wij ontwerpen en begeleiden leiderschapsprogramma’s en teamontwikkelingstrajecten en wij helpen onze klanten met het adresseren van vraagstukken op het gebied van strategie, leiderschap en cultuur.

Stel ons een vraag!