Call us Email us

ONZE AANPAK VOOR CHANGE & IMPLEMENTATION

Wat onze programma- en projectaanpak succesvol maakt?
De vier aspecten en het waarom lees je hier.

 

GroupMapping richt zich, al ruim 10 jaar, op het vergroten van project en programma succes bij onze klanten. In onze aanpak voor programma- en projecten staan 4 aspecten - die doorslaggevend zijn gebleken voor het succes - centraal. 

 

Eindgebruiker centraal

 

Implementatie van een project doe je omdat een groep medewerkers anders moet gaan werken, volgens andere processen of met andere systemen. In onze aanpak stellen we de eindgebruikers centraal: dit is de groep die echt geconfronteerd wordt met de verandering. Zij moeten snappen waarom de veranderingen worden doorgevoerd en wat de impact is op hun werk. Deze eindgebruikers moeten invloed kunnen hebben in dit proces van verandering.

 

Optimaliseren samenwerking

 

We zien regelmatig teams die zich richten op een stuk van de oplossing; dit kan een proces zijn en/of een functioneel deel van het informatiesysteem. Deze teams richten zich op de eigen ’deliverables’ en planning. Als de deliverables worden opgeleverd, zien we gaten in de oplossing tussen de verschillende teams. In onze Change & Implementation aanpak optimaliseren we de samenwerking tussen teams, zodat kennisdeling en integratie van de oplossing vanzelfsprekend wordt. Deliverables winnen hierdoor aan volledigheid en kwaliteit en planningen worden echt gerealiseerd.

 

Alles heeft een ritme

 

Projecten zijn leertrajecten, waarbij je periodiek divergeert (details uitwerkt binnen teams) en convergeert (werk van de teams op elkaar afstemt). Door in het project een ‘heartbeat’ te introduceren van momenten waarop je convergeert, krijg je binnen het project meer focus en heb je momenten waar je de intelligentie van de totale organisatie kan gebruiken om knelpunten snel en goed op te lossen. De heartbeat zorgt voor versnelling en de mogelijkheid om te leren in het project. Hierdoor stijgt de kwaliteit van het eindresultaat enorm.

 

Leiders leiden actief

 

Veel projecten worden aangestuurd door een stuurgroep die de projectdoelen en randvoorwaarden bewaakt. Deze stuurgroep richt zich meestal op het proces van het project (planning en budget) en minder op de belangrijke inhoudelijke keuzes, die gemaakt moeten worden. Het eigenaarschap voor het project binnen de stuurgroep is hierdoor vaak laag. Onze aanpak zorgt ervoor dat zij een actieve rol krijgen en betrokken zijn bij het nemen van cruciale strategische beslissingen. Dit zorgt ervoor dat de stuurgroep actief sponsor is van de verandering. Een randvoorwaarde om later succesvol te implementeren.

 

Kortom, wij hebben een ‘hands-on’ aanpak die echt anders is dan de change support die traditioneel wordt geleverd, waarin juist de analyse van de verandering centraal staat.

 

Benieuwd naar onze casussen? Neem dan contact op met

Tom Vuorinen

 

 

 

tom.vuorinen@groupmapping.org

Stel ons een vraag!