Call us Email us

NL2025 en GroupMapping slaan handen ineen

Claudy Jongstra is beeldend kunstenaar, herder, boerin en activist. En ze heeft de visie om een duurzame textielketen in Nederland te realiseren. Want lokaal geproduceerd textiel kan een enorme bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Voor tal van schakels in de nieuwe productketen bestaan er op kleine schaal al bewezen ‘proof of principles’. Om deze droom kracht bij te zetten hebben NL2025 en GroupMapping de handen ineen geslagen.

Op 30 augustus hebben GroupMapping en NL2025 een interactieve sessie georganiseerd. Doel van de sessie was Claudy Jongstra verder te helpen om haar droom (van een duurzame textielketen in Nederland) te realiseren. Lokaal geproduceerd textiel kan een enorme bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Om dit te realiseren zijn er een heleboel facetten, met allerlei stakeholders die een grote of kleine rol spelen. Door mensen uit verschillende expertises en vakgebieden samen te laten werken zijn we in staat gebleken om nieuwe deuren te openen en nieuwe verbindingen te leggen. De groene omgeving van Huns heeft bewezen een ware inspiratiebron te zijn voor ons allemaal. Wij danken alle deelnemers die hier met ziel en zaligheid hun steentje hebben bijgedragen aan de droom van Claudy Jongstra.

Stel ons een vraag!