Call us Email us

Inspiratie: Adam Kahane over faciliteren

Elke zes weken zijn wij met het hele team een dag lang bij elkaar. We werken met iets vergelijkbaars als ‘sprints’ om ons systeem verder te ontwikkelen (systeem als in “Het geheel dat GroupMapping is”). Na een paar koppen koffie, goed inchecken met elkaar en al veel gelach vullen we de dag met het delen van wat we de afgelopen zes weken voor elkaar hebben gekregen, welke opdrachten er aankomen en inspireren we elkaar op het vak (en eindigen we met een borrel). En over de afgelopen inspiratie willen we graag wat met jullie delen! 

 

Pascal Kruijsifix nam ons mee in de wondere wereld van Adam Kahane, een wijs man die maar enkelen van ons al kenden. In de jaren ’90 van de vorige eeuw was hij hoofd ‘Social, Political, Economic and Technological Scenarios’ voor Royal Dutch Shell in London. Hij is zich vervolgens gaan bekwamen in het oplossen van ‘tough problems’ via onder andere posities bij de  Organisation for Economic Cooperation and Development (Parijs), het International Institute for Applied Systems Analysis (Wenen), het Institute for Energy Economics (Tokyo), en de universiteiten Oxford, Toronto, British Columbia, California en Western Cape. En tussendoor schreef hij al z’n belevenissen en inzichten van het werken in meer dan 50 landen op in boeken, blogs, tweets en what not (snuffel gerust zijn bio nog eens hier door). Fascinerende inzichten deden we op aan de hand van Pascal’s uitleg! Een aantal wilden we graag met jullie delen.

 

Zo werden we meegenomen in hoe Kahane kijkt naar faciliteren: ”Remove obstacles so people move forward together” – en dit gaat niet alleen over het vak faciliteren, of de rol van facilitator, maar vooral ook over leiderschap. Kahane legt ook de link naar power (move), justice (forward) en love (together). Met power doelt hij op het vermogen om van woorden naar daden te gaan, en op de bijdrage die ieder kan en wil leveren aan samenwerking en oplossen van situaties. Justice heeft betrekking op het bewegen van de status quo naar een betere toekomst, waar eerlijkheid, gelijke bijdragen en het oplossen danwel vervlakken van hierarchie een belangrijke rol spelen. Love gaat dan weer om in plaats van de eigen manier om dingen te doen naar een vorm van afstemming met de grotere groep te komen, om het bereiken van eenheid door persoonlijke verbindingen tussen mensen en hun gedeelde omstandigheden.  

 

Daarnaast spraken we ook over de vijf hoofdvragen die elke vorm van samenwerking moet kunnen beantwoorden, de verschillen tussen verticaal en horizontaal faciliteren en hoe de interactie tussen die twee is om uiteindelijk in ‘conventional collaboration’ versus ‘stretch collaboration’ te duiken door middel van 'transformationeel faciliteren'…Teveel om in dit korte stukje op in te gaan, te goed om jullie te onthouden. Interesse naar meer? Stuur ons gerust een berichtje!

Stel ons een vraag!