Call us Email us

Hoe word je een inspirerende leider?

Het belang van leiderschap begint bij jezelf: empathisch zijn voor anderen, leiders zichzelf in het proces laten betrekken, een sfeer creëren waarin mensen kunnen floreren en meer. Hoe zou echt inspirerend leiderschap eruit kunnen zien? Hoe kunnen creativiteit en verkenning worden geactiveerd door leiderschap? 

Ontdek de vier belangrijkste aspecten:

- Empathie ontwikkelen
- Kwetsbaarheid tonen
- Gekaderde vrijheid
- Procesfocus


Hoe je (letterlijk) een inspirerende leider kunt zijn

"Ik denk niet dat ik creatief ben", hoor ik vaak in mijn werk. Er kunnen veel debatten worden gehouden over de vraag of alle mensen creatief zijn of niet. Persoonlijk vind ik creativiteit een spier die iedereen bezit en die getraind kan worden. Niet iedereen hoeft creatief te zijn, maar creativiteit kan veel vreugde brengen. En het verhoogt de mentale flexibiliteit en innovatie in organisaties. Het maakt niet uit wat je maakt, hoe goed het eruit ziet of waarvoor je het kunt gebruiken. Gewoon een creatief proces aangaan, een status quo in twijfel trekken en alternatieven bedenken, maar ook geïnspireerd raken door een materiaal dat voorhanden is en ermee experimenteren, is creativiteit. Het maakt niet uit hoe groot of klein het project is. Wat je echter wel nodig hebt, is een gevoel van vrijheid om de goede ideeën binnen te laten. En onze werkomgeving, inclusief het leiderschap dat we ervaren, kan een belangrijke rol spelen in hoeveel vrijheid we voelen om onze creatieve kracht te trainen en te verkennen.

Hoe leiderschap creativiteit beïnvloedt

Of en hoe creatieve ideeën ontstaan, wordt sterk beïnvloed door de omgeving waarin we werken. Dit omvat alle mensen om ons heen: collega's, supervisors en managers. Als ze een vorm van participerend en eerlijk leiderschap beoefenen, kan het anderen inspireren om zelf kwetsbaar te zijn en daardoor creativiteit te ontsluiten. We moeten de vrijheid voelen om van een bepaald pad af te wijken, om nieuwe ideeën en andere oplossingen voor een probleem te ontwikkelen. Leiderschap kan dit gevoel van vrijheid koesteren en mensen inspireren om hun creatieve zelf te zijn.

Hoe zou ‘inspirerend leiderschap’ eruit kunnen zien?

Dus hoe kan leiderschap een context creëren waarin mensen zich aangemoedigd voelen om te experimenteren, te falen en te leren? Hoe kan leiderschap worden geïnspireerd door het creatieve proces en zo mensen in staat stellen creatiever te zijn? Ik zal deze vorm van leiderschap gecombineerd met kennis van het creatieve proces voortaan ‘geïnspireerd leiderschap’ noemen.

Ik heb veel geleerd door te studeren bij een bedrijf en een ontwerpschool. Over het algemeen werden mijn bedrijfsstudies vaak geleid door wat ‘goed’ of ‘fout’ is, door uit het geheugen te leren en de inhoud correct te kunnen herinneren. Mijn ontwerpstudies waren daarentegen gericht op verkenning. Bij een uitdaging werden we opgedeeld in teams en moesten we zelf door het proces navigeren. Hoewel deze onzekerheid over waar we heen gingen ongemakkelijk kon zijn, hadden we altijd de steun van onze leraren. Ze zouden regelmatig bij ons inchecken over onze voortgang, waardevolle feedback geven, ons werk uitdagen en ons verder helpen. Hun focus lag vaak meer op ons proces en om ervoor te zorgen dat we echt onze grenzen verlegden, in plaats van de esthetiek van het resultaat. Ik denk dat organisaties zich ook kunnen laten inspireren door deze manier van leidinggeven aan medewerkers. Leiders kunnen falen aanmoedigen en daarom het belang benadrukken van het uitproberen van nieuwe dingen. Dit maakt innovatie in organisaties mogelijk. Zoals Brené Brown, de beroemde pleitbezorger van kwetsbaarheid in leiderschap, zegt: "Er is geen innovatie en creativiteit zonder falen".

Vier aspecten van ‘inspirerend leiderschap’

De volgende vier aspecten kunnen aantonen hoe ‘inspirerend leiderschap’ mensen in staat kan stellen hun creatieve zelf te zijn:

  1. Empathie ontwikkelen

  2. Kwetsbaarheid tonen

  3. Gekaderde vrijheid creëren

  4. Focus op het proces

 

       1. Empathie ontwikkelen

Empathie is een belangrijk element in het creatieve proces. Door geweldig werk kunnen anderen er verbinding mee maken. Men vertelt daarom niet alleen iemands persoonlijke verhaal, maar integreert of houdt op zijn minst rekening met andermans behoeften, emoties of gedachten in het creatieproces. Op deze manier wordt de creatie herkenbaar en / of bruikbaar voor anderen. Leiders moeten empathie ontwikkelen en net zo goed openstaan ​​voor de behoeften van anderen. Ze moeten erkennen dat de collectieve kennis en competentie van hun team veel groter is dan hun individuele capaciteiten. In plaats van mensen van bovenaf te vertellen wat ze moeten doen, kunnen ze overstappen op de vraag: “Wat heeft mijn team nodig om te kunnen presteren?”. Ze worden leiders onder en achter de medewerkers en ondersteunen en faciliteren hen. Ze moeten daarom empathie voor hun mensen ontwikkelen. Wat zijn hun persoonlijkheden, doelen en behoeften? Wat hebben ze misschien nodig van mij, als leider? Hoe kan ik hen ondersteunen bij het bereiken van deze doelen? Zoals Simon Sinek het beschrijft, zou leiderschap niet moeten gaan over het nemen van de leiding over mensen, maar over het zorgen voor mensen die onder de leiding staan. Hij beschrijft empathie als bezorgd zijn om de persoon en niet om hun output.

     
       2. Kwetsbaarheid tonen

De eigen kwetsbaarheid van leiders kan een belangrijke rol spelen bij het inleven in hun mensen. Grote leiders zijn verbonden leiders. En zoals Brené Brown in haar onderzoek heeft aangetoond, vormt kwetsbaarheid de kern van sociale connectie. Kwetsbaarheid mag niet verkeerd worden begrepen als zwak of onderdanig gedrag, maar eerder als de moed van leiders om zichzelf te zijn. Grote en inspirerende leiders zijn daarom niet afstandelijk en beheerst bij onzekerheid, maar benaderbaar en open over hun eigen onzekerheden. Dit helpt de organisatie en haar medewerkers om meer risico's te nemen en creatief te zijn. Kwetsbaarheid gaat over het onder ogen zien van mogelijke mislukkingen en niet beperkt worden door de angst ervoor. Hetzelfde geldt voor het creatieve proces. Om werk te creëren waar anderen zich mee kunnen identificeren, moeten we vaak uit onze eigen comfortzones en kwetsbaar zijn.

 

       3. Bepaalde vrijheid tot stand brengen

Een team ondersteunen in inspirerend leiderschap betekent niet dat het de vrijheid geeft om te doen wat het wil. Bij GroupMapping werken we met het principe van omkaderde vrijheid: duidelijke grenzen hebben om te werken en creatief zijn binnenin. Dit zorgt er niet alleen voor dat het werk impact heeft op een organisatie, door rekening te houden met de beperkingen, maar het kan mensen ook triggeren om creatiever te zijn. Veel kunstenaars stellen zichzelf bewuste beperkingen om hun vrije creativiteit binnen die grenzen te verkennen. Ze concentreren zich misschien op slechts één specifiek medium of beperken de grootte of het aantal woorden in hun werk. Inspirerend leiderschap dient daarom bewuste keuzes te maken voor het tot stand brengen van een ingekaderde vrijheid. Met welke frames moet rekening worden gehouden? Wat moet ervoor worden gezorgd om de resultaten in de organisatie te implementeren? Kan er een goed evenwicht worden gevonden tussen beperkingen en vrijheid?

       

       4. Focus op het proces, niet op het resultaat 

Ten slotte, door leiders zelf open en kwetsbaar te zijn en te omarmen dat ze ook niet de oplossing hebben, creëren ze een omgeving die anderen uitnodigt om te verkennen en de juiste vragen te stellen. In het ontwerpproces is het stellen van de juiste vraag vaak belangrijker dan het vinden van de oplossing. Omdat het stellen en onderzoeken van de juiste vraag zorgt voor de ontwikkeling van de best mogelijke oplossing. Als u niet genoeg tijd investeert rond de vraag en niet snel naar een oplossing gaat, leidt dit tot een verspilling van middelen. Dit aspect van inspirerend leiderschap, gericht op het proces, kan moeilijk te oefenen zijn. Zoals Sinek beschrijft, brengt het zijn van zo'n empathische leider persoonlijke opoffering met zich mee. Een grote triomf, een succesvol resultaat, gaat naar het team, niet naar de leider. Niettemin draagt ​​een leider vaak de druk van een succesvol resultaat, terwijl hij het team aanmoedigt. Het dragen van deze last en het ondersteunen van een team in hun proces, risico lopen op mislukking, is van groot belang. Omdat een ondersteunende en inspirerende leiderschapsstijl nieuwe leiders creëert. Mensen kunnen meer keuzevrijheid krijgen in hun eigen werk en kunnen daardoor meer gemotiveerd en betrokken zijn op het werk. Dit is vooral belangrijk in een tijd van grote onzekerheid als deze, waarin mensen fysiek op afstand staan ​​en innovatie van veel organisaties wordt gevraagd.

 

Hoe oefen je in deze tijd ‘inspirerend leiderschap’? Dit stelt een vraag waarop geen enkel antwoord is en waar velen van ons nog steeds mee experimenteren: hoe kunnen we, tijdens de corona-pandemie, dezelfde stijl van inspirerend leiderschap mogelijk maken, de creativiteit van mensen en dus organisatorische innovatie blijven stimuleren? Hoe kunnen we empathie, kwetsbaarheid oefenen, een omkaderde vrijheid en procesfocus tot stand brengen, als we fysiek op afstand staan ​​en alleen verbonden zijn via schermen? Je hebt misschien een paar voorbeelden gezien van onze digitale sessies, die voorbeelden kunnen zijn van hoe je interventies kunt ontwerpen die creativiteit kunnen stimuleren en de ruimte bieden om te verkennen. We zijn benieuwd naar uw voorbeelden en experimenten!

Als je meer wilt praten over het creatieve proces en Design Thinking in leiderschap, stuur Lea dan een bericht.

Stel ons een vraag!