Call us Email us

Het jaar 2023

2020 was een heftig jaar...2021 op een andere manier ook...2022 leek het allemaal weer wat om te slaan, maar door oorlog op het Europese vaste land nam de spanning eigenlijk alleen maar toe...2023 is, vooruitkijkend, een vat vol van tegenstellingen. Allerlei crisissen die lijken te vechten om onze aandacht, economieën die daar onvoorspelbaar op reageren, druk op de maak- en tech-industrien, energiearmoede, onzekerheid alom. Wij vroegen ons eind vorig jaar natuurlijk ook af wat 2023 ons, GroupMapping, gaat brengen. In de tweede week van januari kwamen wij, gewoontegetrouw, met het hele team een paar dagen bij elkaar. Om 2023 een scherper in beeld te krijgen en te bedenken wat we dit jaar allemaal gaan ondernemen – op weg naar onze ambitie.

Waar we voorheen met VUCA rekening hielden, zijn we nu op het spoor van BANI gezet: Brittle (zeer breekbaar, en als het knapt, knapt het in 1000 stukjes), Anxious (vol met spanning), Non-lineair (het verleden zegt nog minder over de toekomst, denken in oorzaak en gevolg heeft er nog nooit zo naast gezeten) en Incomprehensible (onbegrijpelijk – sommige zaken zijn inderdaad volledige niet meer rationeel te begrijpen). De noodzaak naar lichtvoetigheid is groter dan ooit – beweeglijk en vooral samen kunnen anticiperen en reageren op wat er in de omgeving gebeurt. Daarvoor zijn vaardigheden als denken in scenario’s, integraal bekijken van ratio, emotie en politiek, de echte problemen aanpakken (in plaats van de symptomen), werken in korte, stevige slagen (iteratief), uitgaan van vertrouwen in elkaar en vooral elkaar opzoeken als het moeilijk wordt.

En dit laatste is niet een per definitie aanwezige vaardigheid bij ‘de Nederlandsche mens’; de meesten van ons is dat namelijk afgeleerd – soms vanaf de peuterschool al (samen spelen, samen delen – maar je toets/test/proefwerk/... maak je in je eentje en wee je gebeente als je dat niet goed doet!). Zelfs wij, die ‘het samen doen’ zo diep in onze manier van denken en doen hebben verankerd, worden er nog wel eens door verrast. En gelukkig zijn we er dan om elkaar te helpen, elkaar daarop te wijzen. En zo vroegen wij ons af: hoe gaat dat nu bij jullie? Hoeveel aandacht geven jullie elkaar om elkaar te helpen problemen samen op te lossen, doelen samen te bereiken, resultaten samen te boeken? Voel je vrij om het ons te laten weten en als je benieuwd bent hoe je deze – echt van nature menselijke - vaardigheid weer kunt ‘aanzetten’: mail of bel!

Stel ons een vraag!