Call us Email us

Erasmus MC Koers 23

Ondersteuning ontwikkeling Koers23

 

De organisatie

Met 1320 bedden, 11031 medewerkers en 732 medisch specialisten is het Erasmus MC het grootste van de zeven universitair-medische centra van Nederland. Op ieder moment worden 3500 studenten geneeskunde opgeleid, maar het ziekenhuis beschikt, naast over deze academische ziekenhuisfuncties, ook over een sector gezondheidswetenschappen en basisonderzoek. Het ziekenhuis is bovendien één van de elf traumacentra in Nederland en heeft een Mobiel Medisch Team.

 

De uitdaging

Het Erasmus MC bepaalt elke vijf jaar een nieuwe strategie, de zogeheten Koers. Belangrijk bij alle organisaties, maar zeker één van deze omvang, is dat deze door alle medewerkers gedragen wordt. Daarom werd GroupMapping gevraagd om een succesvolle start van Koers 2023 te organiseren.

Het Erasmus MC wilde dat de nieuwe strategie niet alleen door de boardroom, maar door mensen uit alle lagen van de organisatie zou worden gemaakt, besloten en uitgewerkt, om zo het draagvlak te creëren en het samen succesvol te maken.

 

Hoe hebben wij geholpen?

GroupMapping organiseerde eerst, in afstemming met de Raad van Bestuur van het Erasmus MC, de strategiedagen. Met de experts van GroupMapping realiseerden 90 deelnemers uit alle lagen van de organisatie een breed gedragen outline van Koers23, inclusief belangrijkste kansen en ambities; een plan van aanpak voor verdere ontwikkeling, inclusief samenstelling van groepen ter uitwerking van deze ambities.

Door de Koers gezamenlijk te bepalen, ging deze ook echt leven binnen de organisatie. De uitkomst: er kwam een beweging op gang, in plaats van het zoveelste droge strategiedocument dat in een la verdwijnt.

Vervolgens bleek er behoefte aan verdere samenwerking en uitwerking van de strategische pijlers. Met als kernvragen:

  • Wat gaan we doen;
  • Hoe gaan we het doen;
  • Wat moeten we wanneer realiseren om succesvol te zijn?

We hebben daarvoor een kernteam bestaande uit de trekkers van de strategie en de deelnemers van zeven zogenoemde ‘Koersgroepen’ samengebracht. Deze groepen zijn in het leven geroepen om medewerkers uit alle lagen van het Erasmus MC gezamenlijk vorm te laten geven aan het strategische fundament en de te volgen koers.

We hebben deze groep mensen ondersteund bij het bepalen van de juiste aanpak voor de verschillende processtappen. Daarnaast maakten we de afhankelijkheden en volgordelijkheden tussen de koersgroepen inzichtelijk. Op deze manier wordt het gemakkelijker om de koersgroepen in dezelfde richting te helpen sturen en de strategie op een integrale manier vorm te geven.

Samen met scrumadviseurs van het Erasmus MC heeft GroupMapping een aantal versnellings- en extreme-writingsessies gehouden om het ontwerp- en schrijfproces significant te versnellen.

 

Het resultaat

Aan de hand van ons gedachtengoed rondom samenwerking, Collaboration by Design, hebben we gedurende negen maanden met een grote groep interne en externe stakeholders de strategische initiatieven voor Koers23 verder onderzocht, verdiept en uiteindelijk samengevat in een strategiedocument. Onze aanpak, waarbij we gebruik maken van een dwarsdoorsnede van de organisatie plus externe stakeholders, heeft geleid tot een doorleefde en gedragen strategie die voelbaar samen tot stand is gekomen. Deze is daarmee waarlijk inclusief, en een solide koers voor de komende vijf jaar van het Erasmus MC.

Background image case Erasmus MC Koers 23

Stel ons een vraag!