Call us Email us

Dura Vermeer strategie activatie: Waarmakers!

Dura Vermeer strategie activatie: Waarmakers!

 

Over Dura Vermeer

Als een van de tien grootste bouwbedrijven in Nederland, ontwikkelt en realiseert Dura Vermeer projecten in bouw en infrastructuur, zowel in opdracht van derden als in eigen beheer. Het bedrijf is georganiseerd in divisies waarin werkmaatschappijen op het gebied van projectontwikkeling, realisatie, onderhoud en renovatie, wegenbouw, spoorbouw, participaties en facilitair zijn ondergebracht. Bij Dura Vermeer werken circa 2700 medewerkers.  Dura Vermeer gaat onderscheidend en vernieuwend te werk en doet dat vaak in samenwerking met partijen die toonaangevende, integrale én duurzame oplossingen voor uiteenlopende bouwopgaven bieden.

 

De uitdaging

Dura Vermeer stond eind 2018 aan de vooravond van de actualisering van de strategie. Om de strategie écht tot leven te wekken, moest de implementatie dit keer anders: in interactie met alle medewerkers en niet zoals voorheen vaker is gedaan, top down en met een grote mate van zelfstandigheid van en eigen interpretatie door divisies en werkmaatschappijen. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want Dura Vermeer kent een divisiestructuur met  werkmaatschappijen die een hoge mate van autonomie hebben.

 

Het implementatietraject zou geslaagd zijn als zowel kantoor- als bouwplaatsmedewerkers:

 • zich bewust waren van de nieuwe strategie,
 • wisten wat deze inhoudt,
 • wisten wat deze voor hen betekent in hun dagelijkse werkzaamheden,
 • en voorál wanneer zij hierover met elkaar in gesprek konden gaan en alle medewerkers zelf nieuwe initiatieven initiëren om de doelstellingen waar te maken.

 

Hoe wij geholpen hebben

We hebben volgens onze methode een negen maanden durend traject ontworpen samen met het strategieteam van Dura Vermeer voor de vertaling van de strategie naar de operatie. Belangrijke uitgangspunten waren het doorleven van de strategie op verschillende niveaus,  de decentrale vorming van operationele plannen, eenzelfde tijdcyclus en format voor de divisies en werkmaatschappijen voor het maken van de operationele plannen. Wij hebben dit traject ondersteund door middel van:

 • strategievisualisatie,
 • gefaciliteerde workshops op verschillende organisatieniveaus voor het creëren van inzicht, begrip en eigenaarschap,
 • diverse ondersteunende tools en communicatiemiddelen,
 • de StrategieBox en,
 • het standaardiseren van de operationele plannen.

 

Door de strategie te visualiseren werd het voor iedereen makkelijk om het bijbehorende verhaal te vertellen én konden medewerkers duidelijk aangeven waar zij een bijdrage aan konden leveren. Ondersteunende tools waren visualisatie - digitaal en fysiek - van de cruciale onderdelen in de strategie, gefaciliteerde interactie onderling en een op maat gemaakte StrategieBox.

 

De uitkomst

De StrategieBoxSessie is zó ontworpen dat de ‘activatoren’ van Dura Vermeer (een groep ambassadeurs bestaande uit directieteamleden, teamleiders, leidinggevenden en enthousiastelingen) zelf workshops met hun mensen konden doen. Zo vonden door het hele land meer dan 75 workshops plaats in een tijdsbestek van zo’n zes weken.

 

De ruim 75 energieke ‘StrategieBoxSessies’ resulteerden in:

 • Begrip van de uitdagingen, strategische thema’s en vervolgstappen bij alle 2700 medewerkers van Dura Vermeer.
 • Praktische input van de medewerkers om de operationele plannen succesvol vorm te geven, waardoor een lang implementatietraject op divisie -en werkmaatschappijniveau eigenlijk niet meer nodig was.
 • Waardevolle inzichten voor de verdere aanscherping van de strategie.

“Uiteraard was er bij de Raad van Bestuur enige twijfel om op deze manier de interactie aan te gaan met de medewerkers. Vooral de tijd die het in beslag zou nemen was een twijfelpunt, zeker in een periode waarin de bouw ontplofte van het werk. Uiteindelijk was daar toch de overtuiging om het anders dan anders te doen. En daar was achteraf geen moment spijt van. De energie die het werken met de StrategieBox gaf, was onder medewerkers ongekend. De betrokkenheid en nieuwe ideeën enorm groot. Vraag aan een willekeurige medewerker van Dura Vermeer wat de vernieuwingsambities van ons bedrijf zijn en hij lepelt dit zo op. Grootste winst is, naast betrokkenheid, dat medewerkers zich gehoord, serieus en begrepen voelen en echt het idee hebben gehad dat er met hun input tijdens de StrategieBoxSessies iets is gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat dit aspect heeft bijgedragen aan waar Dura Vermeer nu staat: rust, stabiel en vooruitstrevend. Chapeau aan GroupMapping om ons op deze creatieve manier onder te dompelen in onze strategie.” - Glenn Metselaar, hoofd Corporate Communicatie en lid Strategieteam De Waarmakers

 

 

 


 

Background image case Dura Vermeer strategie activatie: Waarmakers!

Stel ons een vraag!