Call us Email us

BNG Strategie activatie en mobilisatie

De uitdaging

Eind 2019 ontstond de behoefte bij BNG Bank voor het aanscherpen van de strategie voor de komende jaren om zo in staat te zijn mee te kunnen gaan in de snelle ontwikkelingen in de financiële en publieke sector. Na een eerst reflectie op de rol van BNG Bank in de samenleving en de uitdagingen waar ze voor stond, kozen ze bewust voor een inclusieve, adaptieve aanpak voor het vaststellen van de koers en het activeren van mobiliseren van de gehele organisatie. De directeur strategie had in het verleden al goede ervaringen opgedaan met onze hulp en besloot ons weer in te schakelen.

 

Hoe wij geholpen hebben

Na een eerste verkennende sessie met het directieteam ontwikkelden we in februari 2020 samen met BNG Bank de eerste fase van het strategie-traject: het organiseren van een tweetal “heisessies” met het directieteam om het strategisch kader verder invulling te geven – op basis van GroupMapping filosofie. En daar stak COVID-19 een stokje voor en dus gingen we digitaal!

Een viertal half-daagse online heisessies met het volledige directieteam zorgden voor verrijking van en buy-in voor de basis voor de strategie. Deze basis heeft BNG Bank gevalideerd door in parallel afstemming te zoeken met experts van binnen en buiten de organisatie.

Halverwege dit proces startten wij met het ontwerp en de voorbereiding van de tweede fase: de activatie en mobilisatie van de 370 medewerkers rondom de strategie. Er werd gekozen dit te doen in de vorm van een strategie expositie: een tour langs 26 meer-dan-manshoge panelen waarop de historie van BNG Bank, de aanleiding voor het strategisch kader, de purpose, kernwaarden, ambitie en de details van de strategische focus naar voren kwam. Daaroverheen ontwierpen we een proces van opdrachten, gesprekken en een audiotour waardoor maximaal 15 personen (het virus woedde voort…) in ongeveer 3 uur tijd de strategie kon doorleven en een vertaling te maken naar hun afdeling en naar hun eigen individuele realiteit.

En toen ging Nederland weer verder op slot en moest de Strategie Expositie digitaal. Omdat we hier in het ontwerp al “licht” rekening mee hadden gehouden, was dit in een middag gerealiseerd, waarna de sessies de volgende dag digitaal hun voortgang konden vinden.

 

►Wil je lezen hoe we digitaal te werk zijn gegaan: je leest hier de uitgebreide beschrijving van de sessies en Strategie Expositie via Microsoft Teams en Miro

 

De uitkomsten

Het 12-tallige directieteam en diverse experts uit de organisatie hebben gezamenlijk een strategisch kader geformuleerd waarbij zij samen de kaders en het fundament hebben neergezet voor de inhoudelijke strategie voor de organisatie.

Daarnaast hebben de 370 medewerkers diep inzicht gekregen in het strategisch kader, het waarom achter deze strategie en hebben ze bijgedragen aan de vertaling van de strategie naar hun eigen afdelingen en dagelijks werk. Dit heeft ruim 30 doorwrochte stukken input voor de afdelingsplannen 2021 opgeleverd en meer dan 700 ingevulde templates met uitingen van trots, zorgen, inzichten voor verdere aanscherping van de strategie, vertalingen naar gedrag en antwoorden in hoe de strategie naar executie te brengen. Al deze uitkomsten zijn op een digitale wijze (Miro) aan de gehele organisatie beschikbaar gesteld.

Met deze stukken input van alle medewerkers is de strategie van BNG Bank verrijkt en is de koers die BNG Bank de komende jaren gaat volgen verder ingekleurd.

 

Over BNG Bank

Met een balans van meer dan EUR 130 miljard is BNG Bank de vierde bank van Nederland en een relevante speler in de financiering van decentrale overheden, wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar maatschappelijke impact.

De bank, opgericht in 1914, is een structuurvennootschap. Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. BNG Bank is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door BNG Bank uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating AAA van Standard & Poor’s (S&P), Aaa van Moody’s en AAA van Fitch. BNG Bank behoort tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.

 

‘Anders, Energie, Wervelwind, Lol en Samen. Samen bouwen aan een verandering, wat een feest!’ - Freya van der Kroef, Hoofd Strategie BNG Bank

 

Background image case BNG Strategie activatie en mobilisatie

Stel ons een vraag!